کودک خلاق فردا...........

آیلین کوچولو........دختر بی همتای من

 

 

من هر روز و هر لحظه نگرانت میشوم که چه میکنی؟ پنجره اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم


....تنهاییت برای من

....غصه هایت برای من

....همه بغض ها و اشک هایت برای من

...بخند برایم بخند،آنقدر بلند تا من هم بشنوم صدای خنده هایت را

....صدای همیشه خوب بودنت را

دوستت دارم دخترم

                                            n.gif  i.gif l.gif  y.gif  a.gif

                  شکلک ها                     شکلک ها              شکلک ها

     دی                                   بهمن                                 اسفند

 

 [ موضوع : ]
[ شنبه 30 فروردين 1393 ] [ 9:27 ] [ ماماني ] [ ]
آموزش حروف الفباي انگليسي با اشياء

A مثل apple به معنای سیب

این سیب خوشمزه رو رنگ آمیزی کنید.

apple


ادامه مطلب :

B مثل butterfly به معنای پروانه

این پروانه زیبا رو رنگ آمیزی کنید.

butterfly

 

C مثل cat به معنای گربه

این گربه کوچولو رو رنگ آمیزی کنید.

Cat

 

D مثل duck به معنای اردک

این اردک کوچولو رو رنگ آمیزی کنید.

duck

 

E مثل elephant به معنای فیل

این فیل بامزه رو رنگ آمیزی کنید.

elephant

 

F مثل Frog به معنای قورباغه

این قورباغه شیطون رو رنگ آمیزی کنید.

frog

 

g مثل goose به معنای غاز

این غاز کوچولو رو رنگ آمیزی کنید.

goose

 

H مثل horse به معنای اسب

این اسب زیبا رو رنگ آمیزی کنید.

horse

 

I مثل igloo به معنای کلبه اسکیمو

این کلبه اسکیمو ها رو رنگ آمیزی کنید.

igloo

 

J مثل jellyfish به معنای ستاره دریایی

این ستاره دریایی زیبا رو رنگ آمیزی کنید.

jellyfish

 

K مثل koala به معنای کوالا

این  کوالای کوچک رو رنگ آمیزی کنید.

koala

 

L مثل lemon به معنای لیمو

این لیموی خوشمزه رو رنگ آمیزی کنید.

lemon

 

M مثل mushroom به معنای قارچ

این قارچ خوشمزه رو رنگ آمیزی کنید.

mushroom

 

N مثل nurse به معنای پرستار

این خانم پرستار زحمت کش رو رنگ آمیزی کنید.

nurse

 

O مثل owl به معنای جغد

این جغد کوچولو رو رنگ آمیزی کنید.

owl

 

P مثل pig به معنای خوک

این خوک زیبا رو رنگ آمیزی کنید.

pig

 

Q مثل question به معنای سوال

این علامت سوال رو رنگ آمیزی کنید.

question

 

R مثل rocket به معنای موشک

این موشک سریع رو  رو رنگ آمیزی کنید.

rocket

 

S مثل sunflower به معنای گل آفتابگردان

این گل آفتاب گردان زیبا رو رنگ آمیزی کنید.

sunflower

 

، مثل turtle به معنای لاک پشت

این لاک پشت با نمک رو رنگ آمیزی کنید.

turtle

 

U مثل unicorn به معنای تک شاخ

این اسب زیبای تک شاخ رو رنگ آمیزی کنید.

unicorn

 

V مثل violin به معنای ویولون

این ویولون رو رنگ آمیزی کنید.

violin

 

W مثل whale به معنای وال

این وال دریایی زیبا رو رنگ آمیزی کنید.

whale

 

X مثل xylophone به معنای سنتور چوبی

این سنتور چوبی زیبا رو رنگ آمیزی کنید.

xylophone

 

Y مثل yoyo به معنای یویو

این یویو  پر سرعت  رو رنگ آمیزی کنید.

yoyo

 

Z مثل zucchini به معنای کدو سبز

این کدو سبز خوشمزه رو رنگ آمیزی کنید.[ موضوع : آموزش زبان به همين سادگي!!!]
[ چهارشنبه 25 مرداد 1391 ] [ 10:33 ] [ ماماني ] [ ]